ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » تحقیق » حفظ میراث فرهنگی ما - بامیان » بامیان از قرن نوزدهم الی قرن بیستم

بامیان از قرن نوزدهم الی قرن بیستم

by Mohammad Reza Sharifi آخرین تغییر 2012/08/14 22:52

بامیان از قرن نوزدهم الی قرن بیستم

در اوایل قرن نوزدهم الکساندر برنس چالز مینسن از بامیان دیدن بعمل آورد و رسامی های بزرگ مجسمه های بودا را از خود بجا گذاشت.

در قرن نوزدهم بامیان بار دیگر ثبت تاریخ میشود. مکتشفین زیادی غرض انجام تحقیقات اکتشافی وارد بامیان گردیدند. الکساندر برنس و چارلس مسن هم در قرن نوزدهم وارد بامیان شدند و مجسمه های بودا را رسامی و شرح نمودند. با مطالعه سفرنامه هیونسانگف دانشمندانی از قبیل تالبوت، سمسن و میتلند ساحه بامیان را در اواخر قرن نوزدهم تحت کاوش و مطالعه قرار دادند.

در اوایل قرن بیستم یک هیئت باستان شناسی فرانسه (DAFA) به تحقیقات کامل تاریخی بامیان آغاز نمود. هیئت باستان شناسی DAFA تحت نظر الفردفوشی، اندری گودرد و جوزف هاکن، نقوش ویواری بامیان را مفصلا تحت مطالعه قرار داده و دو گزارش جامع و چندین مثاله در رابطه به نشر رساندند.

در اواخر قرن بیستم، تیم های جاپانی ازپوهنتون های ناگویا، کیوتو و سیجو بهمراهی زمریالی طرزی، کارمند موسسه باستان شناسی افغانستان، از این ساحه دیدار بعمل آوردند. بر علاوه تحقیقات باستانشناسی و تاریخ هنر رسیده گی های در زمینه حفاظت و ترمیم ساحه بامیان که توسط هییت سروی باستانشناسی هند (ارکیولوژیکل سروی آف اندیا) به پیش برده میشد، صورت گرفت.

در اثر تحقیقات و بررسی طولانی بین المللی بامیان بحیث جهارراه تمدن های هند، فارس و آسیای میانه شناخته شد. بعد از سال 1979 کشور دچار درگیری های داخلی گردید که شرایط جنگی سد راه تحقیقات بیشتر اکادمیک در ساحه شد. در سال 1997 رژیم طالبان دره بامیان را در تصرف خود در آورد و ساحه را به تخریب تهدید نمود.

عملیات مدرک